Technické služby byly založeny v roce 1999. Jediným vlastníkem je město Varnsdorf.

Organizace je zaměřena především na činnosti, které jsou spojeny s údržbou města a zajišťováním služeb pro město a jeho obyvatele. V rámci činností nabízí svoji kapacitu i dalším firmám a drobným živnostníkům v regionu. Některé specializované služby vyžívají i další městské a obecní úřady v celém Šluknovském výběžku.

Jednatelem firmy je od roku 2015 Roman Roubíček,
Předsedou dozorčí rady je Ing. Bc. Petr Jakubec

Členění středisek je následující

  • Jednatel a sekretariát
  • Ekonomický úsek
  • Doprava a služby
  • Pohřební služba
  • Veřejné osvětlení

Výroční zpráva hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva hospodaření za rok 2015

Výroční zpráva hospodaření za rok 2016

Výroční zpráva hospodaření za rok 2017