•  Přeprava sypkých a kusových materiálů nákladními vozidly
  •  Shromaždování a přeprava materiálů a odpadů kontejnery
  •  Odvoz materiálů pro drobné odběratele vozidly Multicar
  •  Přeprava komunálních odpadů od obyvatel a firem
  •  Přeprava odpadů fekálním vozem, vyvážení septiků
  •  Likvidace černých skládek

Kontakt: Pavlína Chaloupecká   GSM:  +420 736 612 973

E-mail: doprava@tsvarnsdorf.cz