Letní údržba
 •  Opravy vozovek, odstavných ploch a chodníků asfaltem, zámkovou dlažbou nebo kamennou dlažbou
 •  Opravy výtluků na komunikacích
 •  Zametání vozovek, ploch a chodníků zametacím vozem
 •  Opravy a instalace dopravního značení
 •  Opravy kanalizačních vpustí, obrubníků a zábradlí
 •  Sekání a čištění příkopů
 •  Kropení a mytí komunikací kropicím vozem
Zimní údržba
 •  Úklid sněhu z vozovek, odstavných ploch a chodníků
 •  Posyp komunikací solí nebo štěrkem
 •  V případě zhoršených podmínek frézování sněhovou frézou
 •  Úklid a odvoz sněhu

Kontakt:  Jan Hájek  GSM: +420 736 612 956

Plán zimní údržby

E-mail: sluzby@tsvarnsdorf.cz