Technické služby byly založeny v roce 1999. Jediným vlastníkem je město Varnsdorf.

Organizace je zaměřena především na činnosti, které jsou spojeny s údržbou města a zajišťováním služeb pro město a jeho obyvatele. V rámci činností nabízí svoji kapacitu i dalším firmám a drobným živnostníkům v regionu. Některé specializované služby vyžívají i další městské a obecní úřady v celém Šluknovském výběžku.

Jednatelem firmy je od roku 2015 Mgr. Roman Roubíček,
Předsedou dozorčí rady je Ing. Bc. Petr Jakubec

Členění středisek je následující

  • Jednatel a sekretariát
  • Ekonomický úsek
  • Doprava a služby
  • Pohřební služba
  • Veřejné osvětlení

 

Zpráva o činnosti za rok 2021

Účetní závěrka za rok 2021

Zpráva o činnosti za rok 2022

Účetní závěrka za rok 2022

Zpráva o činnosti za rok 2023

Účetní závěrka za rok 2023