Technické služby byly založeny v roce 1999. Jediným vlastníkem je město Varnsdorf.

Organizace je zaměřena především na činnosti, které jsou spojeny s údržbou města a zajišťováním služeb pro město a jeho obyvatele. V rámci činností nabízí svoji kapacitu i dalším firmám a drobným živnostníkům v regionu. Některé specializované služby vyžívají i další městské a obecní úřady v celém Šluknovském výběžku.

Jednatelem firmy je od roku 2015 Roman Roubíček,
Předsedou dozorčí rady je Ing. Bc. Petr Jakubec

Členění středisek je následující

  • Jednatel a sekretariát
  • Ekonomický úsek
  • Doprava a služby
  • Pohřební služba
  • Veřejné osvětlení

Výroční zpráva hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva hospodaření za rok 2015

Výroční zpráva hospodaření za rok 2016

Výroční zpráva hospodaření za rok 2017

Výroční zpráva hospodaření za rok 2018

Výroční zpráva hospodaření za rok 2019

Výroční zpráva hospodaření za rok 2020

Zpráva o činnosti za rok 2021

Účetní závěrka za rok 2021